Potřebujete pomoct? Napište nám na info.mravenci@gmail.com

2. Základní pojmy ve formikaristice

Než se vrhneme do seriózního chovu, měli bychom se seznámit s různými termíny a odbornými názvy používanými mezi chovateli.

Formikaristika = nauka o mravencích

Formikárium = uměle vytvořené hnízdo pro mravence

Test tube setup = vhodná zkumavka pro hnízdění malých kolonií - do poloviny až ⅔ naplněná převařenou vodou zacpanou cca. 2cm tlustou vatou, aby mravenci měli přísun k vlhkosti a pití. Vchod zacpeme dalším kusem vaty, nebo zkumavku máme napojenou na výběh.

Trofalaxe = krmení mravenců a eusociálního (společensky žijícího) hmyzu z úst do úst; mravenci mají vlastní a sociální žaludek. Sociální žaludek využívají jako zásobárnu jídla a ke krmení ostatních členů kolonie. Trofalaxe probíhá mezi: dělnice-dělnice, dělnice-královna, dělnice-larva, královna-larva (VIZ OBRÁZEK)

Hibernace/diapauza = zimní spánek - přečkávání chladných částí roku v hnízdě, odpočinek pro královnu. Pro hmyz je správný výraz diapauza.

Nanitik = první generace dělnic královny. Tyto dělnice jsou menší než normálně. Je to v důsledku podvýživy a nedostatku potravy královny při zakládací fázi kolonie. 

Callow = čerstvě narozený mravenec světlejší barvy a měkkým exoskeletem (tělem) - během několika dní ztmavne a ztvrdne. Tito mravenci můžou prakticky hned od narození přijímat tekutou stravu, ale k příjmu tuhé stravy musí minimálně 5-7 dní ztvrdnout, jinak se můžou při kousání poranit.

Klaustrální = královny daného druhu mravenců mají po spáření dostatek zásob k výchově své první generace dělnic a nepotřebují krmit

Semi-klaustrální = královny daného druhu mravenců nemají dostatek zásob pro výchovu své první generace dělnic a musí být krmeny při zakládání kolonie (obecně těžší s chovem)

Minor = nejmenší dělnice v hnízdech tvořící většinu populace. Starají se o chod kolonie, sběr semínek, péči o mladé a královnu.

Media = dělnice s o poznání větší hlavou. Vyvine se v důsledku kvalitnější výživy kolonie, má podobné úkoly jako minor a chrání kolonii.

Major = největší dělnice v kolonii s mohutným tělem a velkou, silnou hlavou, která dokáže i prokousnout kůži. Tyto dělnice mají většinou za úkol chránit dělnice na cestách za jídlem, lov jídla nebo ochranu kolonie.

Alát = okřídlení jedinci - královny a samci. Aláti mají za úkol spářit se během svatebních letů a objevují se až po několika letech života kolonie. Královny si po spáření křídla shazují, ojediněle si je nechávají.

Feromony = jedinečný pach kolonií a eusociálního hmyzu. Kolonie se díky feromonům bezpečně poznají a s tím odhalí i nepřátelské mravence. Feromony nadále slouží jako zanechávání cestičky mravencem k jídlu a k nalezení mravencem cesty zpět.

 

Trofalaxe mravence dřevokaze