Potřebujete pomoct? Napište nám na info.mravenci@gmail.com

MRAVENCE POVODNĚ NEZASKOČÍ

Takzvaný mravenčí vor je prostředek, který dokáže mravence ochránit při nenadálé velké vodě, včetně povodní.

Mezi celou řadu specifických vlastností mravenců patří nesmáčivý povrch jejich těla a schopnost vyplavat po potopení okamžitě zpět na hladinu. Tato vlastnost je výhodná například při povodních. Mravenci se ze zatopeného mraveniště spojí ve stovkách či tisících do jednoho plovoucího voru připomínající nepromokavou látku.

A jak to spojení provedou? ⬇️

Mravenci se zaháknou kusadly a semknou nohama pevně k sobě. Pevnost takového spojení generuje sílu odpovídající hmotnosti 400 mravenců. Mezi jejich tělíčky jsou navíc bubliny vzduchu, které vor nadnášejí, a všichni mravenci mohou dýchat.

Mravenec kromě toho vydrží pod vodou bez vzduchu i několik hodin.